Månadsbladet

MAJ
Onsdag 22/5 kl 14-16 Café Hagadal
Söndag 26/5 ingen Gudstjänst

Tisdag 28/5 kl 19.00 Bön i kyrkan

JUNI
Söndag 2/6 kl 18.00 Gudstjänst med nattvard. Fikakorg.
Onsdag 5/6 kl 15-18 Våffelcafé på Västragård. (I samband med att lägret börjar)
Onsdag- lördag 5/6 – 8/6 kl. Läger med Full-Fart + Svalliden 
Lördag 8/6 Avslutning läger 11.00. Gudstjänst-avslutning för alla. Servering

Tisdag 11/6 kl. 19.00 Bön på Västragård
Lördag 15/6 kl 18.00 Bibelquiz vandring på VG. (ev ingår även här en enkel nattvardsstation under vandringen). Fikakorg. Församlingsinfo.

Fredag 21/6 Midsommarfirande med Senorenteamet. I samarbete med Svallidens Missionskyrka. Tid 18.00.
Söndag 30/6 kl 18.00 söndagskväll på Västragård Henrik och Linnéa, servering

JULI
Söndag 7/7 kl 18.00 Söndagskväll på Västragård. Fikakorg.
Tisdag 9/7 kl. 19.00 Bön i kyrkan (Obs! inte på Västragård)
Onsdag 17/7 kl 15-17 Våffelcafé
Lördag 20/7 kl. 19.00 Bryggmöte med Shalom i Figeholm
Onsdag 31/7 kl 15-17 våffelcafé på Västragård
Söndag  4/8 kl 18.00 Församlingsmöte på Västragård

AGUSTI
Söndag 4/8 kl 18.00 Församlingsmöte, nattvard. Fikakorg.
Västragårdsdagarna plus läger vecka 32
Tisdag 6/8 kl. 19.00 bön
Onsdag 7/8 kl. 19.00 Gudstjänst Västragård. Thomas Apg. del 1 Servering
Torsdag 8/8 kl 19.00 Gudstjänst. Thomas Apg. del 2 Servering
Fredag 9/8 kl. 16.00 och 19.00 Markus Olsson
Lördag 10/8 kl. 16.00 och 19.00 Marcus Olsson
Servering mellan och efter samlingarna (i samordning med lägret)

Söndag 11/8 kl 10.00 avslutningsgudstjänst med Marcus Olsson. Servering
Sönd 18/8 kl 10 digitalt (OBS i HAGADALSKYRKAN) från Göteborg)
Tisdag 20/8 bön 
Onsdag 21/8 Våffelcafé på Västragård
Lördag 24/8 kl 18.00 Marina Bratterud på Västragård
Söndag 25/8 kl 17 OBS Strandakyrkan i Mönsterås. Gunilla och Pepe missionärer i Ecuador berättar om sitt arbete.
Lördag 31/8 Kick off på Västragård kl. 10-16 (info om anmälan kommer)




OBS! Planerat program är preliminärt och kan komma att ändras med kort varsel.



VIKTIG INFORMATION: INGET månadsblad, men länken finns kvar för framtida syften.



För att läsa vårat senaste månadsblad klicka på länken så öppnas ett nytt "fönster".