Månadsbladet

För att läsa vårat senaste månadsblad klicka på länken så öppnas ett nytt "fönster".

31/10 Minnesgudstjänst 18:00
11/11 Bön 19:00
15/11 Gudstjänst 16:00
25/11 Bön 19:00
29/11 Församlingsträff 10:00
6/12 Julmarknad 15:00-18:00
24/12 Julkrubban 10:30
3/1 Dela med dig 10:00
6/1 Bön 19:00

VIKTIG INFORMATION: tyvärr ställer den nuvarande pandemin till det och våra möten är i mindre omfattning och därför INGET månadsblad, men länken finns kvar.