Månadsbladet

Juni
Söndag 11/6 kl. 18.00 Family 3 sjunger och spelar för barnmissionen
på Västragård. Kollekt till barnmissionen. Servering.

Onsdag 14/6 kl. 19.00 Bön i Hagadalskyrkan OBS!

Söndag 18/6 kl. 18.00 Sommarkväll på Västragård med dela med dig
nattvard och månadsgåva. Ta med fikakorg.

Fredag 23/6 Midsommarafton kl. 18.00 Senorenteamet på
Västragård. Servering.

Söndag 25/6 kl. 10.00 Gudstjänst på Västragård
Ta med fikakorg

Juli
Söndag 2/7 kl. 18.00 Församlingsmöte på Västragård. Missionsgåva.
Ta med fikakorg och/eller något att grilla.

Söndag 9/7 kl. 18.00 Allsångskväll på Västragård. Servering.

Söndag 16/7 kl. 15.00–18.00 Våffelcafé på Västragård.

Söndag 23/7 kl. 18.00 Grillkväll på Västragård.

Lördag 29/7 kl. 19.00 Bryggmöte med Missionsbåten Shalom i
Figeholm.

Söndag 30/7 kl. 18.00 Gudstjänst med Thomas Andersson på
Västragård. Ta med fikakorg.

Augusti
Lördag 5/8 kl. 18.00 Gudstjänst med Thomas A. Nattvard och
månadsgåva. Ta med fikakorg.

Onsdag 9/8 kl. 19.00 Västragårdsdagarna. Marina Bratterud
medverkar. Servering.

Torsdag 10/8 kl. 19.00 Västragårdsdagarna. Thomas Andersson
medverkar. Dop. Servering.

Fredag 11/8 kl.16.00 och kl. 19.00 Västragårdsdagarna. Bibelstudium
med Hans Jansson. Gudstjänst. Servering.

Lördag 12/8 kl. 16.00 och kl. 19.00 Bibelstudium med Hans Jansson.
Gudstjänst. Servering.

Söndag 13/8 kl. 10.00 Avslutningsgudstjänst Västragårdsdagarna.
Servering.

Söndag 20/8 kl. 15-18 Våffelcafé

Söndag 27/8 kl. 10.00 Kick off med lunch på Västragård.
OBS! Anmälan till kick off på Västragård senast 13/8 till Heidi


OBS! Planerat program är preliminärt och kan
komma att ändras med kort varsel, beroende på eventuella
restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

VIKTIG INFORMATION: INGET månadsblad, men länken finns kvar för framtida syften.För att läsa vårat senaste månadsblad klicka på länken så öppnas ett nytt "fönster".