Kontakt


Fårbo Frikyrkoförsamling
Hagadalsvägen 23
572 76 Fårbo
Pastorn och föreståndare
Thomas Andersson
076-0297398
pastorn@hagadalskyrkan.com
Bankgiro: 338-0599
Swish: 123 275 28 97
Ungdomsledare
Vakant
ungdomsledare@hagadalskyrkan.com

Ordförande
Ove Svensson
ove.svensson@hagadalskyrkan.com
Församlingen

kontakt@hagadalskyrkan.com

För information om evenemang och om ni vill ge oss information.
info@hagadalskyrkan.com
Vill ni ha information om/boka Västragård.
westfarm@hagadalskyrkan.com
Har ni synpunkter på sidan eller vill bli länkade.
webmaster@hagadalskyrkan.com